Co je koučování?

 

Koučování je systematický přístup k sebereflexi, kdy vedeme otevřený a upřímný rozhovor sami se sebou. Nejlépe to vystihl jeden z mých klientů, když řekl: "Je to jako vést extrémně upřímný a nelehký rozhovor sám se sebou v zrcadle a je to něco, co se jednou chci naučit dělat sám." Díky tomu, že váš kouč klade pečlivě směřované otázky a vy mu vysvětlujete čím procházíte, můžete dospět k důležitým poznáním ohledně svého vlastního života. Touto cestou se člověk naučí rozpoznat, jak myšlenky a emoce ovliňují chování a naopak, a uvědomí si mnoho dalších věcí, o kterých ho možná dříve nikdy nenapadlo uvažovat.

Arnold Bennett to elegantně vystihl ve své knize The Human Machine (Lidský stroj):

"Jsi ten nejúžasnější, fascinující stroj, jaký kdy byl vynalezen. Neuvědomuješ si dostatečně vlastní hodnotu. Říká se, že lidé zajímají pouze sami o sebe. Ale jaká je skutečnost? Lidé se zajímají o každičkou živou věc kromě sebe. Mají ve zvyku považovat sami sebe za samozřejmost a tento zlozvyk stojí za devíti desetinami veškeré nudy a zoufalství na povrchu této planety."

Koučování nám umožňuje zkoumat sami sebe, učí nás naslouchání našemu vnitřnímu já, a co je nejdůležitější, pomáhá nám vědomě si stanovit cíle a usilovat o to, abychom byli úspěšní. Práce kouče spočívá v naslouchání, kladení otázek, které vedou klienta k tomu, aby dokázal sám v sobě najít odpovědi na své vlastní otázky, a v poukazování na opakující se vzorce a obecnosti.

Zaměření na výkon

Výkonnostní koučink je pro klienta systematickým způsobem jak se dobrat toho, co si skutečně přeje, nastavit si realistické cíle a dosáhnout jich. S každým sezením se pokrok měří a zvyšuje. Tento přístup funguje skvěle jak pro kariérní koučování, tak pro kohokoli, kdo se snaží dosáhnout lepších výsledků, nebo chce najít způsoby, jak denně využít svůj potenciál na maximum.

Je také zajímavé, že existuje spojitost mezi výkonnostním koučinkem a mezilidskými vztahy. Jak mohu aplikovat koučink zaměřený na výkon na vztahy s ostatními? Nejjednodušší odpovědí je, že bez ohledu na to, co člověk dělá, existuje nějaký přítomný momentální stav a konečný, cílový stav - i ve vztazích. Mezi nimi leží kroky, které můžeme podniknout, abychom se od přítomného stavu k tomu cílovému dostali. Výkonnostní koučování spočivá především v nalezení rovnováhy mezi tělem a myslí, abychom byli schopni dosáhnout svých cílů, být úspěšní a především - dosáhnout spokojenosti.

přečtěte si hodnocení spolupráce mých klientů

Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...